นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ จะอยู่ภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของบริษัท และบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริษัทฯเรายึดมั่นที่จะป้องกันและให้เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวม วิธีการที่บริษัทฯนำข้อมูลไปใช้ ใครที่บริษัทฯนำข้อมูลไปแบ่งปัน และบริษัทฯมีวิธีการปกป้องข้อมูลนั้นอย่างไร

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กำหนดถึงพื้นฐานการดำเนินงานของบริษัทฯที่มีต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมจากผู้ใช้บริการหรือ ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้กับเรา โปรดอ่านนโยบายนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อผู้ใช้บริการจะได้เข้าใจมุมมองและวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทฯว่าด้วยเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และวิธีการใดที่บริษัทฯใช้ในการดูแลข้อมูล ทั้งนี้ เมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือ www.loveskinhub.com ท่านได้ตกลงและยินยอมต่อวิธีปฏิบัติตามที่ได้บรรยายไว้ในนโยบายนี้แล้ว 


ข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองตามนโยบายนี้

นโยบายฉบับนี้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้เก็บรวบรวม และใช้โดยบริษัทฯ ในนโยบายฉบับนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูล หรือ ส่วนของข้อมูลที่สามารถระบุความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการได้ รวมถึงข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ ชื่อผู้ใช้ หรือ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(อีเมล) ยังรวมไปถึงข้อมูลอื่น เช่น ที่อยู่ IP หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับความนิยมชมชอบและอุปนิสัยการจับจ่ายซื้อของของผู้ใช้บริการด้วย


ข้อมูลอะไรที่บริษัทฯจัดเก็บจากท่าน

บริษัทฯอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการจากแหล่งข้อมูล ดังนี้

ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ

ผู้ใช้บริการอาจเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯได้ ดังเช่นการกรอกข้อความลงในแบบฟอร์มที่ปรากฏบนเว็บไซต์ การสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือการติดต่อบริษัทฯผ่านอีเมลล์ โทรศัพท์ ช่องทางการพูดคุยสด หรืออื่นๆ

ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้ไว้กับบริษัทฯอาจรวมไปถึง ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมลล์ และ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลทางการเงินหรือเครดิตการ์ด คำบรรยายส่วนตัว และ รูป ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ และ เนื้อหาที่ผู้ใช้บริการสร้างขึ้น หากผู้ใช้บริการทำการล็อกอินเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา ท่านได้ให้อนุญาตบริษัทฯในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวทางสื่อสังคมของท่านบนสื่อสังคมที่เกี่ยวข้องได้

ข้อมูลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ

เมื่อผู้ใช้บริการได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราอาจใช้ คุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นใดที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านอย่างอัตโนมัติ ดังข้อมูลต่อไปนี้

ข้อมูลทางเทคนิค รวมถึงที่อยู่ IP ข้อมูลการล็อกอินของท่าน ชนิดและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ เครื่องมือระบุอัตลักษณ์ สถานที่และโซนเวลาที่กำหนดไว้ ชนิดและเวอร์ชั่นของการเชื่อมต่อเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ และ แพลตฟอร์ม ระยะเวลาการตอบสนองหน้าเว็ป และความผิดพลาดของการดาวน์โหลด

ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของท่าน รวมถึงเว็บไซต์ต่างๆที่ได้เข้าไปเยี่ยมก่อน หรือ หลังจากเว็บไซต์ของเรา และผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือกดู หรือ เคยค้นหา

ระยะเวลาการเยี่ยมชมหน้าเว็ปหน้าหนึ่ง ข้อมูลการตอบสนองต่อหน้าเว็บไซต์ (เช่น การเลื่อน การคลิก และ การเคลื่อนเมาส์) และวิธีการที่ใช้ในการค้นหาหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว 


บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างไร

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อทำการติดต่อ และเพื่อจัดหาการบริการที่ผู้ใช้บริการได้ร้องขอให้แก่ผู้ใช้บริการ บริษัทฯอาจ:

 • ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ แบบสำรวจที่ผู้ใช้บริการอาจให้ความสนใจแก่ผู้ใช้บริการ (ที่ซึ่งผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว)
 • ทำการติดต่อผู้ใช้บริการเกี่ยวกับชนิดของผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่างที่ผู้ใช้บริการได้เริ่มทำธุรกรรมไว้แล้วแต่การซื้อยังไม่แล้วเสร็จ
 • จัดหาผลิตภัณฑ์ หรือ บริการที่ผู้ใช้บริการได้ร้องขอกับบริษัทฯ รวมถึงดำเนินการใดๆที่จำเป็นเกี่ยวกับข้อร้องขอของผู้ใช้บริการ เช่น ดำเนินการจัดการคำสั่งซื้อของผู้ใช้บริการ (รวมถึงการชำระเงินและการขนส่ง) หรือการเปิดหน้าบัญชีกับบริษัทฯ
 • เข้าถึงผู้ใช้บริการบนสื่อสังคม ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านเนื้อหาโฆษณาที่ได้ตัดแต่งเฉพาะแก่ผู้ใช้บริการ
 • สื่อสารให้ผู้ใช้บริการทราบเกี่ยวกับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการให้่บริการของบริษัทฯ
 • จัดทำบัญชีข้อมูลที่ถูกต้องตามกาลสมัย กรณีที่ผู้ใช้บริการร้องขอให้หยุดทำการติดต่อ ดังนั้น บริษัทฯจะไม่เผลอติดต่อผู้ใช้บริการอีกโดยไม่ตั้งใจ
 • จัดการการชำระเงินของผู้ใช้บริการและ เพื่อปกป้องท่านจากธุรกรรมการฉ้อโกง

เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่จัดทำขึ้นเฉพาะและเกี่ยวข้องกับท่าน บริษัทฯอาจ

 • ปรับแต่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับรสนิยมของผู้ใช้บริการโดยตรงเมื่อผู้ใช้บริการอยู่ตรงหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • ผสมผสานข้อมูลที่บริษัทฯได้รับและรวบรวมจากข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อจะได้เข้าใจถึงความสนใจและความนิยมของผู้ใช้บริการ บริษัทฯจะปรับแต่งประสบการณ์ต่างๆให้สอดคล้องกับความสนใจและความนิยมเหล่านั้นของผู้ใช้บริการได้ เช่น การมอบผลิตภัณฑ์ที่ท่านให้ความสนใจแก่ผู้ใช้บริการเป็นคนแรกบนเว็บไซต์ของเรา หรือส่งคำเสนอหรือ โปรโมชั่นต่างๆที่เหมาะสมกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
 • เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า เว็บไซต์ หน้าสื่อสังคม และเนื้อหาข้อความในอีเมลล์ของบริษัทฯนั้น มีประสิทธิผล และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงการจดจำความนิยมและความสนใจของผู้ใช้บริการด้วย

เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และเนื้อหาของบริษัทฯ บริษัทฯอาจ

 • บริหารจัดการ ควบคุมดูแล และพัฒนาเว็บไซต์ หน้าสื่อสังคม และเนื้อหาข้อความในอีเมล รวมไปถึงการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ การทดสอบการทำงานของระบบ และการคิดออกแบบเว็บไซต์ให้แตกต่างกันไป
 • ความพยายามส่วนหนึ่งของบริษัทฯคือการทำให้เว็บไซต์ของบริษัทฯนั้นมั่นคงและปลอดภัย และ
 • นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯจะทำให้เป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาตกำหนดไว้

 

บริษัทฯแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือไม่

บริษัทฯอาจแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลที่สามที่บริษัทฯให้ความไว้วางใจได้อีกด้วย เช่น Facebook และสื่อสังคมอื่นๆ

บริษัทฯมีความจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยบุคคลที่สามที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อปฏิบัติหน้าที่การงานทางธุรกิจในนามของบริษัทฯ

บริษัทฯจะแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลที่สามเหล่านั้นเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการเท่านั้น และบริษัทฯห้ามบุคคลที่สามเหล่านั้นใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเด็ดขาด บริษัทฯจะใช้ความพยายามอุตสาหะอย่างดีที่สุดเสมอ เพื่อจะทำให้มั่นใจได้ว่า บุคคลที่สามที่บริษัทฯทำงานด้วยนั้นจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการอย่างปลอดภัย บริษัทฯอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการกับ

 • ตัวแทนฝ่ายโฆษณา การตลาด ดิจิทัลและสื่อสังคมที่ช่วยเหลือบริษัทในการจัดทำ โฆษณา การตลาด และ การจัดทำกิจกรรม เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และเพื่อจัดการเรื่องการติดต่อตอบคำถามของผู้ใช้บริการ
 • บุคคลที่สามที่จำเป็นต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์แก่ท่าน เช่น ผู้ขนส่ง บุรุษไปรษณีย์
 • นักวิเคราะห์ และผู้ให้บริการเครื่องมือค้นหาที่ให้ความช่วยเหลือบริษัทฯในการพัฒนาและ เพิ่มศักยภาพให้แก่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และ
 • ตัวแทนด้านเครดิตการเงิน สำหรับวัตถุประสงค์ในการประเมินคะแนนความน่าเชื่อถือทางเครดิตของผู้ใช้บริการเพื่อเป็นประโยชน์ข้อเงื่อนไขในการเข้าทำข้อตกลงสัญญากับผู้ใช้บริการต่อไป
 • สื่อสังคมอื่นๆ รวมถึง Facebook โดยที่สื่อสังคมเหล่านั้นอาจใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นใดในการเก็บ ข้อมูลในเว็ปไซต์หรือจากที่อื่นบนอินเตอร์เน็ตได้และสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการวัดระดับการให้บริการที่มีต่อผู้ใช้บริการหรือการย้ำเตือนโฆษณาให้ผู้ใช้บริการได้

บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแก่บุคคลที่สามได้

 • หากเป็นกรณีที่บริษัทฯขาย หรือ ซื้อธุรกิจหรือสินทรัพย์ กรณีดังกล่าวบริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแก่ผู้จะขาย หรือ ผู้จะซื้อธุรกิจหรือสินทรัพย์นั้นๆ
 • หากบริษัทฯหรือสินทรัพย์ส่วนหนึ่งส่วนใดของบริษัทฯถูกควบรวมโดยบุคคลที่สาม กรณีดังกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯถือครองไว้รวมถึงฐานข้อมูลลูกค้าอันเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เหล่านั้น ให้ถือว่าเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่กำลังถูกโอนไปเพื่อการควบรวมด้วย
 • หากบริษัทฯมีหน้าที่ที่ต้องเปิดเผย หรือ แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือ เพื่อการบังคับใช้ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน และ ข้อตกลงอื่นๆ หรือ เพื่อที่จะปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัทฯ ผู้ใช้บริการของบริษัท หรือ อื่นใดๆ รวมถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัท และองค์กรอื่นๆสำหรับวัตถุประสงค์การป้องกันการฉ้อโกง และ การลดความเสี่ยงเกี่ยวกับเครดิต และ
 • ในสถานการณ์อื่นๆ ที่ บริษัทฯได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ หรือ บริษัทฯได้รับอนุญาตจากกฎหมายให้กระทำการแบ่งปันได้

ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทฯจะไม่ทำการขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการปลอดภัยหรือไม่

บริษัทฯให้คำมั่นในการสงวนรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บังคับใช้มาตราระมัดระวังภัยการต่างๆที่สมเหตุสมผลในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้ปลอดภัย และจะบังคับคู่สัญญาบุคคลที่สามที่บริษัทฯไว้วางใจผู้ซึ่งจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กระทำเฉกเช่นเดียวกับบริษัทฯ

มันเป็นเรื่องที่โชคร้ายมาก การโอนถ่ายข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตนั้นไม่ได้ปลอดภัยทั้งหมด แม้ว่าบริษัทฯจะได้ใช้ความพยายามอย่างดียิ่งในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บริษัทฯไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยในข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ถูกโอนถ่ายมายังเว็บไซต์ของบริษัทฯได้ ดังนั้นการโอนถ่ายข้อมูลดังกล่าวเป็นความเสี่ยงภัยของผู้ใช้บริการเอง เมื่อบริษัทฯได้รับข้อมูลของผู้ใช้บริการแล้ว บริษัทฯจะใช้มาตราการขั้นตอนความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ของบริษัทฯ

เว็บไซต์ของบริษัทฯใช้คุกกี้ในการจำแนกผู้ใช้บริการจากผู้ใช้อื่นๆบนเว็บไซต์บริษัทฯ คุกกี้นี้ช่วยให้บริษัทฯมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ เมื่อผู้ใช้บริการทำการเปิดเว็บไซต์ของบริษัทฯ และยังช่วยให้บริษัทฯพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นอีกด้วย โดยการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯนี้ ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับการใช้คุกกี้ของบริษัทฯ

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขที่บริษัทฯฝังไว้ที่เบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการ หรือ ฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการหากผู้ใช้บริการอนุญาต คุกกี้บรรจุข้อมูลที่ไว้ใช้โอนถ่ายไปยังฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ 


สิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ทางเลือก และการเข้าถึง

ผู้ใช้บริการอาจเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าและยกเลิกการให้บริการทางอีเมลล์จากเราได้โดย 
1. เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วบนเว็บไซต์
2. ส่งอีเมลล์ถึง loveskinhub1support@gmail.com


การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงใดๆที่บริษัทฯได้ทำต่อ นโยบายความเป็นส่วนตัวในอนาคต บริษัทฯจะแจ้งโดยการโพสบนหน้าเว็ปเพจนี้ และหากเป็นการสมควรเหมาะสม บริษัทฯจะทำการแจ้งท่านไปยังอีเมล ขอให้ท่านได้โปรดตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งที่มีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้


สิทธิของท่านและข้อมูลติดต่อ

หากท่านมีคำถาม หรือ ข้อกังวลใดๆเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทใช้ในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อมาที่ 02-276-4874 หรือ ส่งอีเมลล์ถึง loveskinhub1support@gmail.com  

 

 
Call Center

0-2276-4874

helpdesk.loveskinhub@gmail.com

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ติดตามเรา
09:00 - 18:00 น.

ช่องทางการชำระเงิน
บริการจัดส่งสินค้า
EMS kerry flashexpress